AMC Eagle 1981
Volvo 965 3.0 1991
Chevy Van 1988
BMW 850i V12 1991